Las conferéncias del jorn

Rampelada: conferèncias cada jorn de 17h15 a 19h (uei 18h45 : inauguracion estagi a 19h).
Uèi, las conferèncias son :
« Mina de plomb, mina de ren », poèmas legits, chantats o ritmats per Cecila CHADEUIL en sala 113,
presentacion de libres per Miquèl FREJABISE a la librarià,
presentacion per Mariona MIRET de son projècte personal a l’entorn de la revitalizacion lingüistica en sala 112.