Quinzena occitana en 47

Festenal de lenga e cultura occitanas en Òut e Garòna, cada annada al mes d’octobre : concerts, bals, estagis, conferéncias, projeccions, exposicions, animacions pels escolans bilingües, …